नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


संघसंस्था, हातहतियार, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी

मिति

कामको विवरण/संख्या

संघसंस्था/पत्रपत्रिका

हातहतियार

विपद्

अन्य

संघसंस्था/ पत्रपत्रिका दर्ता

नवि करण

विधान संशोधन

मन्त्रालयमा सिफारिस

नाम सारी

नवि करण

पहिरो

हावा हुरी

चट्याङ

बाँढी

खोला

आग लागी

भूकम्प

बैठक, निरीक्षण र अनुगमण,

कर्मचारी प्रशासन वाह्‍य आन्तरिक

मन्त्रालय र क्षेत्रसँग पत्राचार

अन्य कार्यालहरुसँग सम्पर्क पत्राचार

मूल्य नियन्त्रण

२०७०।११।०१                                  
२०७०।११।०२                                
२०७०।११।०४                                  
२०७०।११।०५                               ३१  
२०७०।११।०६                                  
२०७०।११।०८                                
२०७०।११।०९                                  
२०७०।११।११                                
२०७०।११।१२                                  
२०७०।११।१३                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
अघिल्लो महिनासम्मको जम्मा                                    
यस महिनाको जम्मा                                    
यस महिनासम्मको जम्मा                                    

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
नयाँ स‌ंस्था विधान नमुना 121 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय