नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


राहदानी सम्बन्धी

MRP को लागि तपाइले फराम कहिले पेश गर्नु भएको हो ? आफ्नो राहदानी आए नआएको हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

आ.ब. २०७३-२०७४ मा राहदानी बनाउनेको विवरण

क्र .स. विवरण महिला पुरुष जम्मा
जिल्लाबाट फाराम पेश गरी राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या १११३ ३९६१ ५०७४
द्रुत सेवा अन्तर्गत सिफारिस लिइ काठमाण्डौं जानेको - - १३६०

राहदानी फाँटबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

 लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

राहदानी सम्बन्धी

सामान्यतया दरखास्त परेको मितिले १५ देखि ३० दिन

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति

  •  सामान्य रु. ५०००।–
  • नाबालकको हकमा २५००।-
  • विशेष परिस्थिति बाहेक/हराएको/केरमेट गरेको/कुनै तरिकाले विगारेको/विदेशबाट एकपाने ट्राभल्स डकुमेण्टबाट फिर्ता आएकाको हकमा रु १००००।-

राहदानी फाँट

द्रुत सेवा सम्बन्धी

तत्कालै

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति/२ प्रति रङ्गिन फोटो

 निःशुल्क (द्रुत सेवाको लागि कार्यालयबाटै निःशुल्क फाराम भर्ने व्यवस्था रहेको छ ।)

राहदानी फाँट

 

राहदानी सम्बन्धमा केही सोधपुछ गर्नु परेमा वा केही जिज्ञासा भए ...सम्पर्कः

९८४२१७७८३५ (9842177835)

९८४२७२८४१५ (9842728415)

 

 

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय