नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


संघ संस्था, हातहतियार र प्राकृतिक प्रकोप शाखा

यस शाखाबाट सम्पादित हुने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

संघसंस्था दर्ता

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • तदर्थ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको वैयक्तिक विवरण  (फोटोसहितको)
 • कार्यसमितिका सदस्यहरुले सहिछाप गरेको विधान ४ प्रति
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस
 • तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको छाँयाप्रति
 • अन्य जिल्लाबाट बसाइसराइ भइ आएको भए बसाइसराइ प्रमाणपत्र

संस्था दर्ता दस्तुर रु. १०००।००

संघसंस्था फाँट

नविकरण

प्रक्रिया पुगेको दिन

 • कार्यकारिणीको नामावली
 • नियमानुसार लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन संलग्न
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस

आश्विन मसान्तभित्र आएमा रु. ५००।– सोभन्दा पछि आएमा विलम्ब शुल्क थप रु. १०००।-

हातहतियारसम्बन्धी

 

 

 

क) नामसारी

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • अनुसूची १ (क) र (ख) फाराम ।
 • हकदार खुल्ने कागज
 • हातहतियार खरखजानाको अनुमतिपत्र ।
 • नागरिकतको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति (सम्बन्धित व्यक्तिहरुको)

रु. १०००।-

हातहतियार फाँट

ख) नविकरण

निवेदन परेकै दिन

 • नविकरणको लागि निवेदन
 • लाइसेन्सको लागि निवेदन
 • लाइसेन्स बुक र हतियार साथमा लिई आउनु पर्ने

हातहतियारको किसिम अनुसार

दैवी प्रकोप

तुरुन्त

 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदन, निवेदन र परिचय खुल्ने कागज ।

दस्तुर नलाग्ने

दैवी प्रकोप/लेखा

 

यस शाखाका कर्मचारीहरु

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

१.

रामप्रसाद उप्रेती  ना.सु. ९८५२६७६३१५

यस शाखासँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु

संस्था दर्ता ऐन, २०३४

हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८

दैवी प्रकाेप (उद्धार) ऐन, २०३९

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय