नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


मुद्धा तथा भष्ट्रचार निवारण र ठाडो उजुरी शाखा

मुद्धा तथा भष्ट्रचार निवारण र ठाडो उजुरी शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट


मुद्धा

 

 

 

मुद्धा फाँट

 

 • वयान

मुद्धा दर्ता भएकै दिन शुरु हुने ।

मुद्धा दर्तापछि कानून बमोजिम मुद्धामा आवश्यक संलग्न रहनु पर्ने कागजात प्रमाणहरु

कानून बमोजिम हुने ।

 • आदेश

सोही दिन

 

 

 • थुनछेक

वयान सकिएको दिन

 

 

 • साक्षी बुझ्ने

प्रतिवादी चुक्ता भएको १ महिनाभित्र

 

 

 • कागज गराउने

आवश्यकता अनुसार

 

 

 • फैसला

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको मुद्धामा प्रमाण पुगेको मितिले ९० दिनभित्र र सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत प्रमाण पुगेको मितिले १ बर्षभित्र

 

 

 • नक्कल लिने

निवेदन परेकै दिन

नक्कल माग गर्ने निवेदन

रु. १०।– को टिकट र कागजात जाँचको १७ नं. बमोजिम लाग्‍ने दस्तुर

 • मुद्धा दर्ता

पेश भएकै दिन

 

 

 • कैफियत प्रतिवेदन

३ दिन भित्र

 

 

 • म्याद थप

आवश्यकता कागजात तथा मानिससहित पेश भएकै दिन

 

 

 • म्याद जारी गर्ने

प्रक्रिया पुगेपछि  

 

 

 • धरौटी फिर्ता/तारेख तोक्ने

फैसला अन्तिम भएपछि निवेदन परेकै दिन

धरौटी फिर्ता माग निवेदन

 

दर्ता विवाह

निवेदन दर्ता भएको र प्रक्रिया पूरा भएको १७ औं दिनमा

 

 • अनुसूची १ बमोजिमको विवाह गर्ने दरखास्त फाराम,
 • दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि,
 • बाहिरी जिल्लाको भए बसाइसराइ
 • दुवैजनाको पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यकता अनुसार

रु. १०।– को टिकट

 

वैवाहिक सम्बन्ध दर्ता

निवेदन दर्ता भएको र प्रक्रिया पूरा भएको १७ औं दिनमा

 • अनुसूची ६ बमोजिमको अरु विवाह दर्ताको दरखास्त
 • दुवैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • बाहिरी जिल्लाको भए बसाइसराइ
 • दुवैजनाको पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यकता अनुसार

 

धर्म पुत्रपुत्रीसम्बन्धी

 

प्रचलित कानून बमोजिम

 

जन गुनासोका गुनासा एवम् सिकायतहरु

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन र
 • भएसम्मका सवुत प्रमाणहरु

 

रु. १०।– को टिकट


भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्धा

उजुरी प्राप्त हुनसाथ प्रक्रिया शुरु भई अनुसन्धान कार्य पूरा भइसकेपछि ।

 • निवेदन र उपलब्ध भएसम्मको सबुद प्रमाणहरु

कुनै दस्तुर नलाग्ने

 

यस शाखाका कर्मचारीहरु

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

१.

  नित्यानन्द घिमिरे  ना.सु. ९८५२६८०९५३
२. रमेश गुरागाई खरिदार ९८४३०८४४१३

 

यस शाखासँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग ऐन, २०४८

मुलुकी ऐन, २०२०

वीमा ऐन, २०४९

राष्ट्रिय विमा संस्थान ऐन, २०२५

केही फौजदारी मुद्धा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०

केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३

क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९

 

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय