नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


द्वन्द्वपीडित व्यक्ति परिवारलाई आर्थिक सहायता वितरणको विवरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट आ.ब. २०७३।२०७४ मा द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत/आर्थिक सहायता वितरण गरेको विवरण

क्र.स. विवरण (विवरण हेर्नका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस) यस आ.ब.मा राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति परिवारको सङ्ख्या वितरण गरिएको जम्मा रकम रु
द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेका नजिकका हकदारले प्राप्त गरेको राहतको विवरण ११२ जना व्यक्तिका नजिकका हकदार ५,४६,००,०००।-
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारले राहत प्राप्त गरेको विवरण-२०७३-०७४ ४ जना व्यक्तिका नजिकका हकदार २०,००,०००।-  
द्वन्द्वका कारण आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्ति/परिवारले प्राप्त गरेको राहतको विवरण १९३ जना व्यक्ति/परिवार २४,८९,९००।-  
  जम्मा ११२+४+१९३ = ३०९ जना व्यक्ति/परिवार ५,९०,८९,९००।-  

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय