Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी लिन आउने सम्वन्धमा ।

3 महिना अगाडी

2076-08-18


मिति २०७६।०७।०१ गते देखी मिति २०७६।०७।१५ गते सम्म राहदानीका लागि पेश भएका आवेदन फारमहरुको राहदानी यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । सम्बन्धीत व्यक्तिले सक्कल नागरिकता र रसीद लिएर यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।