Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

२०७५ चैत १ गतेदेखि २०७५ चैत १५ गतेसम्मको राहदानी (MRP) बनी आएको

2076-01-09

2076-01-09


२०७५ चैत १ गतेदेखि २०७५ चैत १५ गते सम्म राहदानी फाराम पेश गर्नेको राहदानी बनी आएको हुँदा आफ्नाे नागरिकता र राजश्व तिरेको रसिद लिई कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहाेला ।

Attached Files