Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

२०७५ फागुन १ गतेदेखि २०७५ फागुन १५ गतेसम्मको राहदानी (MRP) बनी आएको

2075-12-08

2075-12-08


२०७५ फागुन १ गतेदेखि २०७५ फागुन १५ गतेसम्मको राहदानी (MRP)  फाराम पेश गर्नु हुने महानुभावहरुको राहदानी बनी आएकाेले आफ्नाे नागरिकता र रसिद  लिई कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हाेला । राहदानी बनी आएको नामावली कार्यालयको वेभसाइटबाट download गरेर हेर्नसकिनेछ ।