Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

२०७५ म‌सिर १४ गतेदेखि २०७५ म‌ंसिर २८ गतेसम्मको राहदानी (MRP) बनी आएको

2075-10-01

2075-10-01


२०७५ म‌सिर १४ गतेदेखि २०७५ म‌ंसिर २८ गतेसम्मको राहदानी (MRP)  बनी आएको हुँदा सम्बन्धित आवेदकहरुले आफ्नाे नागरिकता र रसिद  लिई कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहाेला । राहदानी लिन सम्बन्धित व्यक्ति माथि उल्लेखित कागजातहरु लिई स्वय‍म् आउनु पर्ने छ ।