Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

राहदानी लिन आउने सम्बन्धमा ।

29 दिन अगाडी

2078-03-16


मिति २०७८।०१।१५ गते सम्म राहदानीका लागि पेश भएका आवेदन फारमहरुको राहदानी यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । सम्बन्धीत व्यक्तिले सक्कल नागरिकता र रसीद/बैंकमा राजश्व जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपी लिएर यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।