Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

हरिकुमार थापा

  • हरिकुमार थापा

हरिकुमार थापा


हरिकुमार थापा
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल burjahari@gmail.com
सम्पर्क 9842635734
बहाल मिति २०७७ भाद्र २६