Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

 • कार्यालय भवन

 • माई पोखरी

 • कन्याम चिया बगान

 • श्रीअन्तु

 • श्रीअन्तुडाँडा

 • सन्दकपुर

 • इलाम बजार • लारुम्बा

 • का.स. श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको अनिवार्य अवकाश भई भएको विदाई

 • ना.सु. श्री लक्ष्मण पाण्डेको अनिवार्य अवकाश भई भएको विदाई

 • ना.सु. श्री लक्ष्मण पाण्डेको अनिवार्य अवकाश भई भएको विदाई